Er du virksomhed

Er du virksomhed kan du her få et overblik over de forskellige aftaletyper for erhvervsuddannelser,
så I kan vælge den rigtige uddannelsesaftale for jer og jeres kommende elev. 

Du kan også altid tage fat i den lokale erhvervsskoles lærepladskonsulent

Den almindelig aftale

Her uddanner I eleven i et uddannelsesforløb, der omfatter hele hovedforløbet. Eleven tager grundforløb på skolen. I hovedforløbet er eleven delvist i lære i virksomheden, delvist på skolen.

Ny mesterlære

Her uddanner I eleven som den almindelige aftale, men I erstatter elevens grundforløb på erhvervsskolen helt eller delvist gennem praktisk oplæring i jeres virksomhed.

Kombinationsaftale

Her deler I ansvaret med én eller flere andre virksomheder om at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der omfatter hele hovedforløbet. Eleven er så i lære i forskellige virksomheder under hovedforløbet.

Kort uddannelsesaftale

Her uddanner I eleven i en del af en lærepladsperiode og en hel skoleperiode på hovedforløbet.

Delaftale

Her uddanner I eleven i én enkelt lærepladsperiode eller i en del af en lærepladsperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter.

Læs mere her

Bliv godkendt

Er din virksomhed endnu ikke godkendt som lærested? Så klik her og kom et skridt nærmere en godkendelse

Læs mere her

Skoleliste

Her er listen over de skoler som er med i samarbejdet på Fyns Fremtid.

Lykkegaard
PlayPlay
Lykkegaard
previous arrow
next arrow

Der findes fem forskellige aftaletyper, hvis du skal have en EUD-elev i praktik. De spænder fra fuld mesterlære til at du kun tager eleven i et enkelt praktikforløb.

Læs om de enkelte typer her.

Der er særlige regler for voksne elever over 25 år. Uddannelsesaftalen sammensætning er afhængig af elevens erhvervs- og uddannelseserfaring.

Læs mere her

EUX giver eleven mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Uddannelsen tager ét år længere end en almindelig erhvervsuddannelse, men eleven har til gengæld både svendebrev og studentereksamen.

Læs mere her

Denne erhvervsuddannelse gennemføres efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud har samme mål og niveau som en erhvervsuddannelse og afsluttes med samme prøver og beviser.

Læs mere her

På en del erhvervsuddannelser er der også mulighed for at starte relationen op med eleven i et traineeforløb/forpraktik, inden der skrives en uddannelsesaftale. Typisk vil en forpraktik vare mellem tre og seks måneder. Forpraktikforløbet er lønnet.

Læs mere her

Virksomhedslisten

Klik på virksomheden for at læse meget mere.